Natečaj Bogenšperk

Sodelovala sem na natečaju za izdelavo logotipa, ki bo predstavljal občino Šmartno pri Litiji kot turistično destinacijo.

 

Stolp predstavlja celoten grad Bogenšperk, spodnji del strehe je zaobljen, poenostavljeno sta prikazani le dve okni. Kvadrati med stolpom in napisom niso naključni, podoben motiv je na grbu družine Valvasor.

 

Kvadrati oz. ploščice hkrati ponazarjajo ločnico med zemljo in nebom. Spominjajo tudi na grmičevje, ki se nahaja okoli gradu Bogenšperk.

 

Zunanja oblika logotipa spominja na grb rodbine Valvasor. Grad in Janez Vajkard Valvasor sta močno povezana, zato je smiselno, da se z enim logotipom promovira oba.